Suy niệm

12/12/2017

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM B

Các vị tư tế và thầy Lêvi đến hỏi Gioan: “Ông là ai? Những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi: “Nếu […]
06/12/2017

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B

Gioan Tiền Hô rao giảng rằng:”Đấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi lấy […]
29/11/2017

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B

 “Con người hôm nay đang ngủ mê, tâm linh dìm trong bê bết tội lỗi. Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện […]
22/11/2017

CHÚA NHẬT CHÚA KITÔ VUA NĂM A

Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là […]
16/11/2017

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ theo khả năng của mỗi người, đoạn ông […]
10/11/2017

GĐ Karlskoga: Bí Tích Hòa Giải & Bí tích Rửa tội

Giáo đoàn Karlskoga: 3 em Bí Tích Hòa Giải và 4 em chịu Bí tích Rửa tội.         Trước khi cử hành Thánh lễ vào chiều Chúa nhật đầu tháng […]
07/11/2017

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A

‘’Kìa chàng rể đến, hãy ra đón Người. Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Ta bảo thật […]
31/10/2017

SỰ HIỆP THÔNG GIỮA CÁC THÁNH, LINH HỒN NƠI LUYỆN TỘI VÀ CON NGƯỜI TRẦN GIAN

Và người bảo tôi rằng: “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con […]
31/10/2017

Lễ rửa tội cho 2 em bé: Paulus Nguyễn Lucas và Joseph Lê Winston Nhật Khanh Tại GĐ Gislaved ngày 22.10.2017

25/10/2017

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. […]