Liên hệ

Linh Mục Tuyên Úy Việt nam tại Thụy điển

F. Thaddeus Trần Chánh Thành

Djulögatan 55C

641 31 Katrineholm, Sverige

Email: tranthaddeus@gmail.com

Nhà:  +46 (0)150-290 240

Mob: +46 (0)76-338 3955