LỄ THIÊN CHÚA BA NGÔI NĂM A

Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Amen.

Suy Niệm

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, được mạc khải như là hoa trái huyền siêu của Tình Yêu. Tình Yêu giữa Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con hiện sinh Thiên Chúa Thánh Linh. Tình Yêu rất chân tình, quảng đại không ngại truyền ban Chân lý.

Tình yêu tuyệt đối vô vị lợi. Đời đời ca ngợi tình yêu tự nguyện, thánh thiện hiến tặng cho không.

Từ lòng trái tim phát sinh Tình yêu tạo dựng:

Dòng giống thiêng liêng, Thiên Thần là hoa trái tuyệt vời của Tình yêu. Vì yêu tuyệt hảo thánh thiêng, nên không quảng đại cho kẻ thiên thánh nghịch lại tình yêu.

Tình yêu từ thiên cung, trùng trùng điệp điệp phát sinh vũ trụ muôn loài.

Hình ảnh mọi loài từ thảo mộc đến sinh linh.

Sự truyền sinh, truyền giống khắp dương gian là hình ảnh cốt lõi vàng son của Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi.

Ôi! Đôi chim câu hiền lành, canh cánh bên nhau đầy trung tín yêu thương.

Cặp hỗ kia hung dữ phi thường, lại thương con, chăm sóc nuôi dưỡng bảo vệ con tuyệt đối.

Cả khối sinh linh dưới vòm trời, trong lòng biển, đều mang hình ảnh Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Cặp đôi nhân sinh đầu tiên, Adam Eva là hình ảnh tình yêu tuyệt hảo.

Tình yêu tuyệt hảo vì quá hoàn hảo, thân xác tùy thuộc của nhau.

Hoàn hảo không những yêu thương theo bản năng, nhưng còn có hiểu biết, tự do thông tri chọn lựa.

Tựa vào Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, nên tình yêu của con người phải thánh thiện chân thành tôn kính như Abel.

Trung tín yêu thương như Noe, Abraham, Tiên tri và các Tổ phụ.

Tình yêu thánh thiện, đáp trả tình yêu chân thành sẽ bao phủ tất cả.

Mầu nhiệm Tình yêu này, không sách hay lời nào bày tỏ diển tả hết.

Qua cuộc đời giáng thế, chết và sống lại của Đức Giêsu.

Mạc khải cho chúng ta ánh sáng tình Chúa Ba Ngôi.

Ngôi Cha, Tình yêu phát sinh tạo dựng.

Ngôi Hai, Tình yêu Cứu chuộc.

Ngôi Ba, Tình yêu thánh hóa, tông truyền ca ngợi vinh danh Cha, dưới đất cũng như trên trời.

Tình yêu cho con người được sự hỗ trợ tuyệt đối thánh thiêng.

Sự quan phòng cho con người, như con ngươi trong mắt Chúa.

Tình yêu quá quảng đại xót thương, nên chương trình cứu chuộc được hiện thể.

Đức Giêsu giáng thế, để kể cho con người tất cả tình Cha.

Qua phép rửa của Đức Giêsu, mà tai chúng ta được nghe tiếng Cha, mắt chúng ta thấy rõ biểu tượng Thánh Linh.

Hơn ba năm tại thế, Đức Giêsu luôn tỏ tình về Cha, nhớ nhung khẩn nguyện.

Trước khi làm phép lạ, đều hiển ý tôn vinh cảm tạ Chúa Cha.

Trước khi tắt thở, phó dâng hồn xác trong tay Cha.

Trước khi rời cõi thế, hứa xin Cha ban Thánh Thần cho các môn sinh cùng nhân loại.

Ánh lửa Thần Linh đến ban ơn Bãy Nguồn, để mọi thời mọi lúc con người luôn can đảm truyền bá Tin Mừng và hiệp nhất với nhau.

Từ trên cao, Thiên Chúa Ba Ngôi dấu chỉ hình ảnh gia đình hiệp nhất thánh thiện, yêu thương tuyệt đối.

Dưới cõi trần, Giáo Hội cũng là gia đình hiệp nhất qua phép rửa tội, hình ảnh ân sủng Tình yêu Ba Ngôi đồng hành.

Thành thiên đàng vô hình và hữu hình luôn luôn hòa huyện với nhau.

Như Đức Giêsu và Mẹ Maria, hồn thiêng xác thánh cùng nhau bên Cha hằng hữu đời đời.

Lời Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, làm sao lòng chúng con nói lên hết lời cảm tạ tôn vinh tình Chúa ban cho chúng con. Nhất là Chúa đã vén mở cửa trời để chúng con nghe được tiếng Cha. Biết và nhận Ân sủng Thánh Linh.

Vì quá yêu thương, nên Chúa đã hy sinh thân mình để dẫn đưa chúng con về cùng Chúa Cha. Còn ban cho chúng con Thánh Linh để tiếp tục đồng hành với chúng con. Biết rằng con người chúng con hay bội bạc. Nhưng lòng vẫn khát mong về sự thánh thiện của Chúa. Xin thương xót chúng con!

Chúng con xin cố gắng, sống chân thiện mỹ tốt lành hơn, theo nhân bản Chúa tạo dựng. Người kitô hữu, mỗi lần chúng con làm dấu thánh giá trên thân xác chúng con, là mỗi lần chúng con tưởng niệm đến Tình Chúa Ba Ngôi.

Nhờ lời cầu bàu của Mẹ Maria, Thiên thần và các Thánh hộ giúp chúng con. Amen.

Lm.Thaddeus Trần Chánh Thành.