LỄ KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ NĂM A

Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

Suy Niệm

  • Hỡi phàm nhân, hãy dâng lời cảm tạ chúc tụng tôn vinh danh Thánh Yavê! Vì tình thương của Người, bao phủ tràn trề trên khắp vũ trụ. Quan phòng ban bố, đủ mọi thứ thức ăn, để con người tự do phát triển. Cá từ biển khơi, chim trời cùng muôn hoa trái vạn vật. Thật tuyệt vời Tình Chúa thương yêu, dù con người có làm điều sai lỗi. Chỉ lòng người đổi thay, nếu muốn có của ăn, phải ra công hết sức cực nhọc.
  • Nhưng lộc Chúa vẫn tuôn tràn, như sương sa trên đồng nội. Lòng người càng cứng cổi, thì cực nhọc càng đè nặng nhân đôi. Như để thôi thúc lòng người, từ bỏ tâm tà ác ý. Và ý Chúa không bao giờ bỏ rơi con người:

Bốn mươi năm trời, sống bằng Manna trong sa mạc.

Bốn mươi năm, được giải khát mát thân, nhờ gậy Môi sen gõ đá.

Bốn mươi năm thèm cá, thịt chim nướng được hưởng thoả thê.

Bốn mươi năm tràn trề, tình thương quan phòng che chở.

Bốn mươi năm giúp đỡ, tận tình đến đất Canaan.

Lạc nghiệp bình an, trên đất tuôn tràn sữa và mật.

Thật khôn tả tình Chúa xót thương.

Quá tỏ tường, phúc đức cho kẻ nào tin vào Thiên Chúa.

Cuộc đời tàn úa của bà hóa, đã tin vào Elia mà hủ bột dư tràn.

Elia càng tin vào Chúa, được quạ đem thịt bánh, sớm trưa chiều tối.

Cả đến Gioan Tiền Hô, không cần lao nhọc đổi lấy thức ăn.

Châu chấu cào cào mật rừng, đủ tăng sức sống.

Huyền nhiệm thay! Sự quan phòng không để trống một giây.

Phần xác đủ đầy, nay Người quan tâm phần rỗi.

Linh hồn mang đầy tội, hình ảnh Ngài, Người vẫn xót thương!

Giêsu chấp nhận xác phàm, để mở đường cho người công chính.

Tuyệt đỉnh Ngài đã ăn uống, như kẻ phàm nhân.

Một lần Ngài phán với Satan:’’Con người sống không nguyên bởi bánh.

Nhưng bởi lời Thánh, từ nơi miệng Người phán ra.’’

Ấy là dấu chỉ, lời thiêng sức sống cho linh hồn.

Xác hồn muốn tồn tại, phải tuân theo Thánh chỉ.

Ý Cha thể hiện qua cuộc sống dương thế của Đức Giêsu.

Ngài muốn đưa ra khỏi tù, các linh hồn còn tại thế.

Sức nặng quá thể, thân xác Satan dập nát cả tâm linh.

Giêsu hiến tế hy sinh, để đem xác hồn về với Chúa.

Của ăn phần xác, là tình thương của Chúa Cha.

Thức ăn phần hồn, chính là tình yêu của toàn thân Giêsu.

Nào ai hiểu thấu, tình yêu thiên thu trao ban tất cả.

Từ tấm bánh thơm khó diển tả, hóa thành thịt Thánh.

Chén rượu nho kia, thánh hóa biến thành Máu Thánh trường sinh.

Thân xác linh hồn Giêsu, chính là hình ảnh Thiên Chúa Cha hằng hữu.

Ngài muốn mọi kitô hữu, tham dự vào sức sống vĩnh cửu của Người.

Hỡi người đời! Hãy khao khát như bà Samaria nơi miệng giếng Giacóp.

Hãy yêu mến Thánh Thể, như bà thánh Alacóq.

Tiệc ly thành Thánh Thể.

Là của ăn thiêng liêng hằng ngày cho mọi sinh linh.

Hỡi kẻ vô tình, hay lặng thinh không màn chi Thánh Thể.

Thức ăn phần hồn, không thể kiếm tận đâu ra.

Hãy tin vào Giêsu, nghe Lời Ngài, rước lấy Người là được tất cả.

Thật khó diển tả, nhưng Nềm Tin đầy sức mạnh linh thiêng.

Ngài trao ban chính thịt máu mình,

Nhưng thịnh tình cảm thấy chưa yên.

Ngài liền truyền ban chức linh mục.

Để rượu tiếp tục thành Máu thánh, bánh thành thức ăn trường sinh.

Nhờ Chúa Thánh Linh xuống trần, tiếp tục Thánh hóa.

Thánh Thể là nguồn mạch sức thiêng cho Giáo Hội.

Thánh Thể là sự hiệp nhất, hội tụ tất cả mọi sinh linh.

Thánh Thể là tình yêu tuyệt hảo cho người mình thương.

Thánh Thể là đường thiêng lối thánh, cùng tiến về nhà Cha.

Thánh Thể là dược thiêng cho người chết, cũng như kẻ sinh thời.

Chúng ta hãy tiếp nhận Lời Giêsu, rước lấy Ngài, trường sinh bất tử.

Lời Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin hết lòng cảm tạ tôn vinh danh Chúa! ‘’Không có tình yêu nào cao cả hơn người thí mạng cho người mình yêu.’’Chúng con phàm nhân quá nhiều thiếu xót. Chỉ biết tìm ngọt cho thân xác, lại còn mến chuộng điều ác hơn sự lành. Xác hồn không lo canh giữ, đen tối nặng nề, gần như rơi thẳng địa ngục, như thắng đứt phanh. Nhưng Giêsu không đành để chúng con lọt mất. Ngài xuống trần để cứu chuộc chúng con.

Ngài sống cùng, sống với và sống trong chúng con. Ngài đã chỉ dạy cho chúng con tất cả ý định của Thiên Chúa Cha. THÂN XÁC Ngài trở thành của ăn thiêng liêng cho linh hồn chúng con. Thật, tình yêu cao cả quá tuyệt vời! Chúng con thành tâm ca ngợi chúc tụng!

Nguyện xin hồng ân của Chúa Thánh Linh, giúp chúng con luôn can đảm nhận ra sự yếu đuối của mình. Chân tình thống hối tội lỗi, để xứng đáng lãnh nhận Thánh Thể hằng ngày. Như Thiên Thần từ trời xuống, trao Mình Thánh Chúa cho 3 trẻ làng Fatima xưa. Cũng là nguồn mạch sức thiêng cho chúng con đời này và đời sau.

Nhờ lời cầu bàu của Mẹ Maria, Thiên Thần và các Thánh hộ giúp chúng con. Amen.

Lm.Thaddeus Trần Chánh Thành.