LỄ ĐỨC GIÊSU BIẾN HÌNH NĂM A

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: Mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây ông Môsê và Êlia hiện ra và đàm đạo với Người. Và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”.

Suy Niệm

  • Lạy Thiên Chúa Cha, vì quá yêu thương người ta, mà Chúa đã cho con người thấy và nghe từ huyền nhiệm này đến quyền năng cao siêu khác. Đức Giêsu biến hình hôm nay mạc khải cho thế trần quyền năng tuyệt đối, toàn thiện, và toàn mỹ của Thiên Chúa. Trong niềm tin cậy mến Chúa, Thần Linh Chúa giúp chúng con suy niệm hôm nay. Như cánh cửa thiên cung được bày mở ra mục kích với ba ý niệm:
  • Thời gian: Sự tuyển chọn mời gọi đặc biệt ba người. Gioan người trẻ nhất. Phêrô người lớn tuổi nhất. Giacôbê hòa huyện hai người anh em được yêu quý nhất. Tất cả ba nói lên cho thế nhân biết đặc sủng của ơn gọi và sự đáp trả lời mời gọi. Sẽ được nghe và thấy vinh quang của Đấng toàn năng.
  • Không gian: Núi cao thanh vắng. Sự nguyện cầu lặng thinh tươi mát sẽ phát sinh cõi lòng cao siêu triều mến. Đến gần bên Chúa mà lòng cảm thấy lân lân, như ý lành Phêrô muốn làm cho Thầy. Điều này là trọng tâm mẫu mực cho tất cả mọi ơn gọi. Cốt lõi phải thành tâm hết lòng theo Chúa và yêu mến Chúa thật. Không chỉ duy cho đấng bậc tu hành, mà còn cho tất cả những ai thành tâm lãnh nhận bí tích rửa tội, được làm con Thiên Chúa.
  • Thiên quốc: Môi sen và Elia vẫn sống và đàm đạo với Đức Giêsu trong lúc thánh thiêng. Liền được nghe tiếng phán oai nghi của Thiên Chúa Cha. Tiếng thiết tha yêu mến tôn vinh, mời gọi thế nhân tuyệt vời. ‘’Các ngươi hãy nghe lời Người.’’ Tình Cha Con muôn đời gắn bó bên nhau dù ở bất cứ nơi đâu. Cũng như tiếng phán lần đầu trên sông Jordan. Xác minh rằng con người sau khi nhận lãnh phép rửa, thì sẽ trở nên sáng láng vinh quang như vậy.
  • Giờ đây thị kiến của Tiên Tri Daniel không còn là thị kiến nữa, mà là minh nhiên xác thực. Tiếng thiên thần đánh thức mục đồng, loan báo Đấng Cứu Thế mới sinh. Ngôi sao cứu tinh dẫn đường Ba vua đến thờ lạy kính bái, vị Vua mới giáng trần. Lần tuyên bố cuối cùng trước mặt Philatô:’’Ta là Vua dân Do Thái.’’
  • Đức Giêsu đã đến và đã dạy nhân trần chân lý quá tỏ tường. Bày tỏ tình thương như ly nước đầy. Nhưng lòng người cho đến hôm nay, vẫn miệt mày ngủ mê như đêm tối. Thế gian quá hấp dẫn, đến đổi che mắt con người mà con người không hay biết.
  • Đức Giêsu biến hình hôm nay cho nhân trần biết, quyền năng vinh quang tối cao huyền nhiệm trên thiên cung. Đức Giêsu là đường là sự thật và là sự sống. Ai muốn có sự sống đời sau thì hãy theo Ngài. Ước gì sự biến hình của Chúa hôm nay, giúp chúng con hiểu thêm được giây phút phục sinh và lên trời của Chúa. Tiên vàn hãy tìm nước Chúa trước, mọi sự khác Ngài sẽ ban cho sau.

Lời Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng quả tim và toàn thân chúng con thuộc về Chúa. Hình ảnh của Chúa ở trong chúng con quá sáng láng mà chúng con vẫn làm ngơ. Thờ ơ đến nỗi không muốn nhìn nhận Chúa. Đức Giêsu đã hướng dẫn dạy bảo từng ly từng cách để vào nhà Chúa. Mầu nhiệm thiên cung đã mở toan cho chúng con thấy tất cả. Đức Chúa Cha, Chúa Thánh Thần cả tiếng thiên thần ca hát chúc tụng danh Chúa thế nào.

Làm sao chúng con nói lên hết lời chúc tụng tạ ơn! Nguyện xin lòng nhân từ Chúa đoái đến phàm nhân chúng con. Thế trần hôm nay quá hỗn loạn. Nguyện xin Thánh Thần Chúa đến và canh tân bộ mặt trái đất này.

Nhờ lời cầu bàu của Mẹ Maria,Thiên thần các Thánh hộ giúp chúng con. Amen.

Lm.Thaddeus Trần Chánh Thành