Giáo đoàn Malmö

20/02/2017

Malmö – Helsingborg: 2017 Mừng xuân Tết Đinh Dậu của 2 giáo đoàn

01/09/2016

Malmö: Kỹ niệm tĩnh tâm 19-21-Aug-16

tại nhà thờ Maria Rosengård với LM Nguyễn Tầm Thường
12/04/2016

Lễ rửa tội em Johannes, Son Nyberg, Filip Jan Vi

12/04/2016

Cộng đoàn mừng lễ Giáng sinh 26-12-2015

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ Đêm Giáng sinh WHĐ (26.12.2015) – Thánh lễ Đêm Giáng sinh 24-12-2015 được Đức Thánh Cha […]
12/04/2016

Lễ rửa tội cho em bé Jeanne d´ Arc Ella, Tràm

12/04/2016

Malmö: giáo đoàn mừng xuân Ất mùi 2015 tại nhà thờ Maria Rosengård

12/04/2016

Kinh Mân Côi đọc thứ bảy đầu tháng tại nhà thờ Maria Rosengård lúc 19:00

12/04/2016

LM Matthias Hoàng Vinh Dòng thánh Augustin từ Áo Quốc, mùa vọng 2014

12/04/2016

Lễ khấn lại của souer Lucia Đan Quỳnh tại Igelösa: 10-06-2012

12/04/2016

Thánh lễ an táng Ông Antôn P.V Dương thứ sáu 18-05-2012