Giáo đoàn Jönköping

02/04/2017

Đại diện Giáo đoàn Jönköping

Địa chỉ nhà thờ S.t Franciskus kyrka – Jönköping Klostergatan 70B, 55335 Jönköping Sweden     Lễ bổn mạng giáo đoàn – Đức Mẹ Mân Côi Đại […]