Giáo đoàn Borås

22/11/2014

Giáo Đoàn Borås Mừng Bổn Mạng Thánh André Tông Đồ

Ngày 22.11.2014 giáo đoàn nhỏ bé Borås cùng bên cha tuyên úy dâng thánh lễ kính thánh Bổn Mạng André Tông Đồ, mặc dù sinh sau […]