Đan Viện Cát Minh Đà Lạt được thành lập

Thánh Lễ Tạ Ơn và Khánh Thành Đan Viện Cát Minh Đà Lạt do Đức TGM Leopoldo Girelli chủ sự vào lúc 09g30 ngày 17.12.2015, với sự tham dự của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, Đức TGM Huế Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, Đức Giám Mục Đà Lạt Antôn Vũ Huy Chương.

Được biết, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận, đặt viên đá đầu tiên, làm phép diện tích, khởi công xây dựng vào ngày 30.12.2014 và hôm nay, thứ năm ngày 17.12.2015, sau gần một năm thi công miệt mài, Đan Viện Cát Minh Đà Lạt đã được Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli chủ sự Thánh lễ đồng tế, với gần 160 linh mục thuộc Giáo phận Đà Lạt và một số linh mục có liên quan với Đan Viện ngoài giáo phận. Có đông đảo Tu sĩ nam và nữ, đại diện Hội Đồng các Giáo xứ, Giáo họ, các ân nhân, thân nhân tham dự Thánh lễ Tạ ơn khánh thành Đan Viện Cát Minh Đà Lạt sáng nay.