CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra đi. ‘’Tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng’’.

Suy Niệm

 • Thiên Chúa đầy quyền thiêng dấu lạ. Khoa học văn minh có khám phá, không sao trả lời sự khác biệt. Từ sự hiểu biết, đến toàn diện con người. Chúc tụng danh Chúa đời đời. Muôn đời khôn khen cảm tạ. Quan phòng đã ban tặng hồng ân. Ân cần chăm sóc từng người như ý.
 • Nhưng ý người không như ý trời. Chỉ biết thảnh thơi, riêng mình là quý. Phaolô gợi ý, ơn Chúa đủ cho con. Chu toàn bổn phận, luật pháp yêu thương. Tôn chỉ khiêm nhường, hiền hòa thánh đức. Lòng luôn tỉnh thức, chấp nhận hy sinh.
 • Tình Chúa trao ban, châm ngôn tuân giữ. Tránh mọi sự dữ, tàn trữ khắp nơi. Như lời Giêsu khẩn cầu, xin Cha giữ chúng. Thánh Thần củng cố, soi dẫn lòng nhân. Người trần cầu khẩn, niềm tin trung thành.
 • Tránh dữ làm lành, nén bạc Chúa cho. Phải lo tăng triển, không theo ý mình. Hết tình theo Chúa, tránh của thế gian. Dù có gian nan, ý chí can trường. Đường lành cứ tiến, Tobia thánh thiện. Lo chuyện cất chôn, giúp người khốn khó.
 • Luật Chúa quá rõ, mến Chúa yêu người. Thiên Chúa kêu mời, các vị tiên tri. Thi hành lệnh Chúa, quyết chí tận tâm. Âm thầm rao giảng, nén bạc Chúa ban. Gặp lúc gian nan, không than không trách. Quyết tâm một mạch, bám lấy ơn Người.
 • Gioan Tiền Hô bỏ đời, tìm nơi thanh vắng. Tĩnh lặng tịnh tâm, tích trữ thánh ân. Xuất trần rao giảng, hoán cải tâm linh. Hết tình ăn năn, chấp nhận thanh tẩy. Mọi người hết thẩy, bất luận bần quan. Tìm sự bình an, đón Người Cứu Thế.
 • Maria cũng thể, nhân đức tuyệt vời. Theo ý Chúa Trời, chấp nhận xin vâng. Giêsu giáng trần, cứu nhân độ thế. Thánh thiện vô kể, làm mẫu nhân gian. Hình ảnh Cha ban, nhân trần là thế. Ơn sủng vô kể, làm sáng danh Cha.
 • Bổn phận Cha trao, chu toàn hoàn hảo. Tạo nhóm mười hai, gầy dựng Nước Chúa. Các ông bỏ của, vợ con theo Ngài. Miệt mài tích đức, bên cạnh Giêsu. Chẳng khác người tu, mỗi người tùy sức. Cực lực giảng rao, nén bạc Chúa trao.
 • Không dễ chút nào, làm môn đệ Chúa. Giuđa tham của, thành kẻ vô tâm. Âm thầm phản Thầy, tưởng rằng trúng mánh. Ý gian canh cánh, là mánh Satan. Rất ghét sự lành, ơn lành chôn giấu. Dấu chỉ kiêu căng, muốn bằng quyền Chúa.
 • Thiên Chúa thọ tạo, Satan con người thụ tạo. Thảo nào con người, dám trách Thiên Chúa. Bất cần ơn Chúa, cứ theo ý riêng. Thế giới triền miên, bất hòa ghen ghét. Ghét người chưa đủ, tranh thủ ghét Chúa.
 • Ơn Chúa không màn, tội che bao phủ. Không gởi ngân tủ, vùi chốn hư vô. Cất giấu trong mồ, oán tham ích kỷ. Lại thêm nghi kỵ, ông chủ tham lam. Lành thánh chẳng làm, hồn thiêng biến nhác. Chuộng ác hơn thiêng, bác ái cũng kiêng. Ông chủ nỗi điên, phạt liền tức tốc. Muôn đời khóc lóc, vinh hoa lửa hào.
 • Ôi phận người, phải sống ra sao? Mỗi người khác nhau. Thánh Thần trao ban, khả năng khác thường. Ý chí can trường, phát huy thánh đức. Như Đức Giêsu, loan truyền khuyên bảo.

Lời Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin hết lòng cảm tạ kính tin. Eva đánh mất niềm tin, quên đi tình Chúa. Thích của Satan, cháu con mang tội. Giờ đây hối lỗi, nhờ Đức Giêsu. Soi đường chỉ lối, Thánh Thần thánh hóa nâng đỡ chở che. Nghe theo Lời Chúa. Sống đúng phận con. Vuông tròn thánh đức, mà Chúa trao ban.

Gương mẫu rõ ràng, Maria Thánh Cả Giuse. Tông đồ các Thánh. Gìn giữ ơn thánh, bác ái yêu thương. Nén bạc phi thường, uy chương nhà Chúa!

Kính xin Thánh Thần luôn soi dẫn, Mẹ Maria và các Thánh hộ giúp mỗi người chúng con. Amen.

Lm.Thaddeus Trần Chánh Thành