CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A

‘’Kìa chàng rể đến, hãy ra đón Người. Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Ta bảo thật các ngươi, Ta không biết các ngươi. Hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào”.

Suy Niệm

  • Thiên Chúa Cha phán:’’ Vì ngươi bội phản, đời ngươi đáng chết.’’ Chết là sự tận cùng, người khôn kẻ khùng cùng mẫu số chung. Vạn vật trùng trùng, cùng chung số kiếp. Sự sống vẫn tiếp, kẻ thiếp người tỉnh. Thánh vịnh ca ngợi, sự sống đổi thay chớ không mất đi. Vạn vật thực thi, vận hành ý Chúa.
  • Hình ảnh Thiên Chúa, con người tàn úa. Hồn thiêng của Chúa, bất diệt không thay. Phúc âm hôm nay, tuyên báo ngày mai. Bất luận gái trai, cánh chung đại phúc. Giàu sang sung túc, hay lúc cơ hàn. Nhân thế phàn nàn, tràn lan chết chóc. Kẻ khóc người cười, con người là thế.
  • Giêsu cứu thế, loan báo tin vui. Thế nhân ngậm ngùi, tạ ơn Thiên Chúa. Chết chóc tàn úa, cầu nối hồi sinh. Hoàng Tử sinh linh, giữa đời trần thế. Chú rể tình yêu, cô dâu tuyệt phúc. Nhân rời thế tục, chấp nhận thánh thiêng. Bước vào thiên đàng, bình an nhà Chúa.
  • Hỡi người lắm của, tâm trí bon chen. Vật chất bẩn hèn, tan như mây khói. Thói đời không kém, nóng giận chém nhau. Lòng quá tự cao, trí khôn kiêu hãnh. Tạo cảnh hư danh, cho là đại phúc. Phàm nhân thế tục, mục nát biến tan.
  • Càng tìm càng thiếu, tội hành nặng trĩu. Biểu tượng Satan, gian tham thoải mái. Con cái thế gian, khôn gian hơn con cái sự sáng. Không ngờ mất mạng, thuộc đảng Satan. Ngàn đời vô phúc, đèn lúc hết dầu. Bao nổi u sầu, nằm trong luyện ngục.
  • Lúc chàng rể đến, mệnh lệnh Giêsu. Tội lỗi tù đày, miệt mài xa Chúa. Người thuộc về Chúa, không mê tiền của. Tâm linh sáng sủa, thánh thiện khiêm nhu. Theo lệnh Giêsu, dự trù dầu sẵn. Hồn thiêng đã sẵn, tiến thẳng vào cung điện nguy nga. Trình diện Chúa Cha, bao là hạnh phúc.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin hết lòng cảm tạ tôn vinh. Ngài là Hoàng Tử Tình yêu của chúng con. Chúng con hoàn toàn tín thác nơi Ngài. Những bài Tin Mừng Ngài dạy, như đèn đầy dầu sáng rực. Là sự thật và là sự sống. Mặc dù thân xác mỏng dòn, ơn Chúa vuông tròn sẵn luôn ngự trị. Khi chúng con thầm thỉ ăn năn. Siêng năng nguyện cầu, luôn chầu Thánh Thể. Không ngui chậm trể, bác ái hy sinh. Chia sẽ tình người, cùng người khổ hạnh.

Khiêm nhường bất chảnh. Chọn sự lành tránh xa điều dữ. Bảo tồn Giáo Hội lữ thứ. Luôn giữ gìn ơn thánh. Sống thánh thiện yêu thương. Vung xới vườn nho bãy phép Bí Tích.

Thiên Chúa không thích sự chết, Người đã dựng nên mọi sự cho chúng được tồn. Những gì được sinh tồn trong vũ trụ đều lương hảo, và âm phủ không quyền bá chủ cõi trần.

Nhân trần phải sống đức nghĩa, thì được trường sinh bất tử.

Nguyện xin Thần Linh Chúa, gìn giữ ơn thánh trong chúng con. Nhờ lời cầu bàu của Mẹ Maria và các Thánh cho các Đẳng linh hồn. Amen.

Lm. Thaddeus Trần Chánh Thành