CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi.’’

Suy Niệm

  • Sự hiện hữu của Đức Giêsu, Ngài là Tình yêu vĩnh cửu của Chúa Cha. Cũng là Tình yêu tuyệt hảo cho người tại thế. Dấu ấn Ngài để lại, không làm trái ý Chúa Cha. Hằng giây liên kết với Cha, sẵn sàng thương xót người ta. Xua đuổi tà ma giúp người khổ hạnh. Ngài là hình ảnh của Cha, yêu thương người khác như chính mình.
  • Khổ nổi thế gian, tình người làm sao hiểu thấu. Ngài là Đấng gương mẫu yêu thương. Trung tâm yêu thương, định luật thương yêu cho người tại thế. Làm sao kể hết định luật yêu thương. Cách nào thi hành hoàn hảo hai chữ tình thương. Thước nào đo lường tình thương, nếu không phải rộng lượng thứ tha.
  • Không từ nào diễn tả hết tình Cha. Tim con người cũng là tim Cha. Sức sống con người cũng là Thần khí Cha. Toàn thể xác hồn thuộc về Cha. Chỉ khác hiện hữu, mắt thấy tai nghe. Adam Eva che thân vì làm điều ác.
  • Từ đấy tình yêu mất mát cạnh tranh. Tình lành vắng bóng, lòng người ngổn ngang ích kỷ. Chỉ nghĩ đến mình, vô tình lạnh nhạt tha nhân. Bất cần kẻ khó, miễn sao bụng ta no tròn. Cuộc sống bon chen, sinh lòng ghen tham cầu lợi.
  • Hỡi người trần gian, đã mang kiếp bụi tro. Quá lo tích lủy, cũng chỉ thế thôi. Cái tôi cực lớn, phát hành đau đớn lớn hơn đàng lành. Cạnh tranh từng chút, làm sao được phút thương yêu. Giêsu dạy bảo đủ điều, mến Chúa yêu người là phước.
  • Tám mối phước thật, làm thuốc hồi sinh. Tình người liên kết, sống chết nghĩa đệ chi huynh. Trung trinh thánh thiện, tình Cha muôn thuở. Tương trợ lẫn nhau, như cau với trầu. Giây phút ban đầu, tình Cha tạo dựng.
  • Giêsu chịu đựng, tính người trần thế. Cảm xúc lệ rơi, để cùng chia lời khổ nhân. Đời sống thế nhân, tuyệt đối không một lần làm tội. Tình thương vượt trỗi, giúp người khắp nơi. Vâng lời tình Cha, thứ tha tất cả.
  • Giêsu giải mã tất cả dị biệt lòng nhân. Người trần khác nhau, chỉ là thể xác. Nhưng xuất phát, made in hình ảnh Chúa Cha. Tim Cha ý Cha, trong cùng mọi thân xác. Ta không khác Cha, Ta và Cha là Một.
  • Tình yêu tột đỉnh, hãy yêu mến nhau. Như Thầy yêu mến các con, để tình yêu nên trọn. Tình không hèn mọn, tình vô biên giới. Tình yêu liên đới, định luật tình Cha. Anh em ở trong Thầy, là ở trong Cha. Tất cả chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy.

Lời Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin hết lòng tôn vinh cảm tạ. Vì Chúa là Sứ giả Tình Cha. Hiện thân mắt thấy tai nghe của Tình Cha. Hình ảnh hữu hình của Tình Cha. Là trung tâm tình yêu nhãn tiền cho người tại thế. Ngài là Tình yêu để ban phát tình yêu.

Tình yêu của Chúa quá tuyệt vời, mẫu gương cho người đời noi theo. Không phân biệt nghèo sang, oan mang quyền quý ô nhục. Tình yêu đem lại hạnh phúc cho tất cả. Cả mạng sống Người là hy tế tuyệt đỉnh tình yêu.

Hỡi nhân trần mến yêu, còn điều gì cao quý hơn tình thương. Một giây yêu thương, xóa đi ngàn cân oán ghét. Không đoán xét tha nhân, vạn cân tình người hạnh phúc. Giây phút ân cần, chăm sóc cho nhau, Tình Cha muôn màu hoa xinh trái ngọt. Giọt lệ yêu thương, thành dòng sông an bình tươi mát.

Hồn xác chúng con, kính xin Thần Khí Chúa thánh hóa. Xóa đi cá tính, để liên kết yêu thương. Kính nhờ, Mẹ dạy chúng con khiêm nhường, yêu thương nhau như Con Mẹ dạy. Để làm sáng danh Tình Cha. Amen.

Lm.Thaddeus Trần Chánh Thành.