CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chúa Giêsu bảo họ: “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.

Suy Niệm

  • Kính lạy Thiên Chúa Cha toàn năng hằng hữu, tình yêu vĩnh cửu vô biên. Con người hữu hình, được mang thiên tính hình ảnh Chúa Cha. Là lời mạc khải căn nguyên giống nòi, loài người xuất phát. Từ tro bụi nên ác ma dễ dàng khuyến dụ. Nhưng tâm Cha nhắn nhủ:’’ Được hưởng dùng tất cả các cây trái, nhưng trái của cây giữa vườn đừng hái. Ngày nào ăn trái này sẽ phải chết!’’
  • Kết quả xảy ra y như rằng, tình thương hằng hữu vẫn xót thương. Tình Cha đã bị tổn thương, xót thương để hàng gắn. Lời khuyên, luật Chúa rất thẳng thắn, để con người mau mắn vâng theo. Thật cheo leo mỏng manh cho số kiếp phàm nhân.
  • Tâm trí phân vân, cán cân luôn hướng về điều ác. Cố ý phát huy thể xác hữu hình, hơn linh cữu vô hình. Cả tình người cũng bị ảnh hưởng kém đi, điều phi lý lan tràn khắp vũ trụ. Lời khuyến dụ của Đức Giêsu hôm nay rất cứng rắn, rót thẳng vào tâm để con người ăn năn.
  • Rất ít người ăn năn, Chúa biết rằng con người sẽ quay lại. Tình Chúa như khối nam châm hút mãi, con người tâm sắt chạy chỗ nào cũng bị cuốn về. Khi mắt con người hướng về Chúa. Tàn úa bất hạnh cho kẻ quay lưng đối Ngài.
  • Dù cho hàng ngày năm tháng Chúa điều nhắc bảo. Chúa cũng tạo mọi điều kiện, nhãn tiền qua miệng các tiên tri. Để lòng người dễ dàng lắng nghe thi hành. Nhưng lòng người thời nào cũng phân tranh dữ dội. Gây nên tội ác tràn đầy, làm thảo mộc muôn loài cũng bị vạ lây.
  • Tình thương tràn đầy trên Israel, nhưng lòng Israel vẫn phản. Đến khi tai ương nạn đến mới cầu khẩn Thánh danh. Khi được ơn lành rồi thì vẫn tiếp tục phân tranh. Tình thương giành riêng cho người tại thế là Đức Giêsu.
  • Giêsu là Thiên Tử độc nhất của Chúa Cha. Là Sứ giả tột đỉnh tình yêu của Chúa Cha cho loài người. Như là lời khuyên và hành động của Chúa Cha tại thế. Phải kể là chính Chúa Cha hiện thân giữa thế nhân. Con người lúc nào cũng cần đến Chúa. Như sự trở về của những kẻ yếu đuối, tội lỗi Đức Giêsu kể hôm nay.
  • Vâng lời, chân thật lòng ngay thánh đức, xứng danh con Cha cực thánh. Tránh xa dịp tội, bỏ đàn tội lỗi nghe lời Giêsu là kẻ khôn ngoan. Thế gian chỉ là chiếc cầu đi về thiên quốc. Quốc tịch con người thuộc thiên giới, hãy thi hành đúng nghĩa công dân nước trời.

Lời Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con rất lấy làm vui mừng cảm tạ Chúa, tôn vinh Chúa Cha. Chúa mang thân phận chúng con, nhưng chính là hiện thân của Con Cha. Chính Đức Giêsu mạc khải:’’Ta là Vua, là chủ chăn, là anh em để gần gũi và dẫn đưa các con về trời.’’ Chúa làm cho chúng con những mẫu gương tuyệt vời, người đời không thể làm được.

Nhưng trước mắt người đời từ cổ chí kim, sự lành luôn im lặng, điều dữ hàng đầu. Có phải vì nhu cầu của con người không? Lòng người muốn làm điều thiện, nhưng Satan điều khiển khiến làm sự ác. Nên lời lành có quát thẳng vào mặt, con người vẫn làm ngơ. Mặt trơ như đá, cả trí cũng cứng như đồng. Lòng người phân tranh, mặc sức giết hại lẫn nhau. Không cần biết gì về cuộc sống mai sau, miễn sao đời này vui vẻ hưởng thụ là đủ.

Chúng con xin kính nhờ Thần Linh Chúa, luôn cư ngụ trong tâm trí mọi người. Soi đường chỉ lối, để con người biết nhận ra lỗi lầm trở về cùng Chúa. Nhất là biết nghe theo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Tu tâm tích đức làm việc thiện, kiện toàn bác ái xác hồn để xứng danh con Cha cả sáng.

Nhờ lời cầu bàu của Mẹ Maria và các Thánh hộ giúp chúng con. Amen.

Lm.Thaddeus Trần Chánh Thành