CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Đây Thiên Chúa Yavê phán: “Hỡi con người, Ta đã làm cho ngươi trở nên người lính canh nhà Israel: vậy khi nghe lời miệng Ta nói, ngươi hãy loan báo cho chúng thay Ta. “Nếu ngươi không chịu nói cho kẻ gian ác, thì Ta đòi máu nó bởi tay ngươi”.

Suy Niệm

Qua lời tiên tri Ezekiel’’Lòng thương xót của Chúa Cha’’được ca khen quá tỏ tường. Đường thiên lý, thánh vịnh cũng khuyên bảo:’’ Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người. Đừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng. Nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta.

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA CHA TỘI LỖI CỦA CON NGƯỜI

Yavê dựng nên con người giống hình ảnh Ta. Adam Eva thay Ta cai quản vũ trụ,

Một người Nữ sẽ đạp nát đầu con rắn. Quỷ đắc thắng, ông bà phạm tội.

Yavê nhận mối tình, của lễ Abel. Cain một phen bị phạt, được ơn tha thứ.

Yavê thử thách, bảo Noe đóng tàu. Tàu nổi, nước dâng lụt đại hồng thủy.

Tình thương chung thủy, Yavê chọn Israel. Israel phạm tội, bị lưu đài nơi Babilon.

Yavê quá thương con, chọn Môisen giải cứu. Israel thiếu thốn đủ điều trong sa mạc.

Rắn đồng treo lên, cứu chữa trong sa mạc. Vì Israel mạc thị Môisen cùng Yavê.

Canaan phủ phê tràn trề sữa và mật. Israel chứng nào tật nấy, phản lại Yavê.

Mười giới răn để đẹp lòng Thiên Chúa Yavê Israel chê bát cho là gắt gỏng.

Yavê sai các tiên tri hết lòng khuyên bảo. Hai lão trong vườn lòng dâm cao hứng.

Lòng từ bi vững chắc, Ngôi Hai xuống thế. Cho dù người thế quá nhiều phản bội.

Tình thương Giêsu chữa lành khắp lối. Tội lỗi tràn đầy khắp nẻo dương gian.

Giêsu bị cực hình gian nan không than. Người không can chi, cuộc sống Giêsu.

Giêsu vẫn chấp nhận chết cho nhân thế. Người thế cố chấp, lòng đá dạ cương.

Tình thương hết tình khuyên lơn, ơn sủng. Cùn cực túng thiếu, cũng sẽ hoàn lương.

Thiên Chúa rất độ lượng khoan dung. Cung lòng con người luôn luôn cố chấp.

Thiên Chúa yêu thích kẻ thấp hiền lương. Người không khiêm nhường đủ nhận tội.

Thiên Chúa sẵn sàng tha kẻ hối nhân. Muôn ngàn lần con người đấm ngực.

Ân sủng Thiên Chúa vô mực thước đo. Con người cứ bo bo thiếu kém khờ dại.

Giêsu khuyên dạy rất cảm thông. Hai ba người khuyên lơn hối lỗi.

Ngài đến cứu thoát kẻ có tội. Phàm nhân chấp nhận lỗi, được thứ tha.

Lời Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin hết lòng cúi đầu bái phục tôn vinh Chúa. Thân phận Chúa đã dạy chúng con quá tỏ tường. Tình thương là vũ khí tuyệt dịu hòa huyện đất trời. Người đời muôn thuở từ cổ chí kim, im lìm kềm tham ích kỷ. Thích lời phỉ báng hơn là nghe kẻ khuyên lơn. Đơn sơ thánh đức, thế gian chê kẻ dại khờ.

Con người bất tri lờ mờ trong cá tính. Bất động tĩnh bỡi vì ý riêng tôi, tội đỗ trên đầu con cháu, chúng tôi đành chịu. Vì quá cố chấp, Đức Giêsu chịu chết trên thập tự. Hỡi người lữ thứ hãy lẵng lặng mà nghe! Đừng bao che đen tối, thích ngủ trong tội. Mỗi cá nhân là một con mồi béo mỡ cho quỷ ma. Một cây làm chẳng nên non, ba cậy chụm lại nên hòn núi cao. Làm sao chân thiện mỹ mỗi người luôn luôn hòa huyện sáng chói.

Tránh bỏ thói đời, hãy làm theo Đức Giêsu. Đức Giêsu là hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Cái tôi của Đức Giêsu là cái tôi của Cha và Thánh Linh. Cái tôi của con người là cái tôi một mình, đầy yếu kém tinh khôn khờ khạo. Chúng con xin khắc ghi lời khuyên bảo của Đức Giêsu hôm nay.

Nhờ lời cầu bàu của Thánh Linh, Mẹ Maria, Thiên Thần và các Thánh hộ giúp chúng con. Amen.

Lm.Thaddeus Trần Chánh Thành