CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình, lặng thinh vác thập giá mà theo Thầy.’’

Suy Niệm

Nếu ai được lợi cả thế gian mà gian nan đời sau, thì được ích gì?

Matthiêu ghi lại: ‘’Nếu ai muốn theo Thầy, thì phải từ bỏ chính mình.’’

Từ trời Đức Giêsu bỏ ý mình, mà theo ý Cha.

Làm sáng danh Cha, chấp nhận thân phận phàm nhân.

Bỏ cả thế trần, mạc khải tình Cha là quý.

Thí cả mạng sống, chuộc tội thế nhân.

Một lần vinh quang, về bên Cha hằng hữu.

Cựu Ước ghi lại, hình ảnh tuyệt vời.

Abraham bỏ tình đời, hiến con Isaac.

Vì quá ác nhân, Môi sen phải bỏ hoàng cung.

Quá khốn cùn, Israel theo Môi sen vào sa mạc.

Khao khát thần linh, gom của đúc thánh bò vàng.

Đúng! vàng bạc thế gian lắm chiêu sự tội.

Israel xin lỗi Chúa, sẵn sàng theo lệnh Môi sen.

Bỏ thói quen đời, Tiên tri làm theo ý Chúa.

Gia kêu bỏ của, đổi lấy hồng ân.

Tông đồ bỏ thế trần, vợ con theo Thầy chí thánh.

Hồ nghi canh cánh, Thầy ơi chúng con theo Thầy.

Thầy bảo, chúng con sẽ được gấp trăm.

Hơn ba năm cùng Thầy, tu tâm tích đức.

Còn theo thói đời, nhân đức kém đi.

Người thì bán Thầy, tán loạn khi Thầy bị bắt.

Thánh Linh xếp đặt, không để công Thầy vô lối.

Phêrô hối lỗi, Tôma lạy Thầy thứ tha.

Hễ ai theo Thầy, thì bị ma chê người trách.

Nhưng ách Thầy êm ái, gánh quá nhẹ nhàng.

Chấp nhận bị phàn nàng, đổi lấy vinh quang.

Tan xác như Giêsu, tác sinh hồng ân cứu rỗi.

Thế gian lắm tội, vì ưa trội xác thân.

Giàu có thế trần, chỉ là tro bụi.

Dù cho nhiều tuổi, chết cũng về tay không.

Cầu mong được phước, nhưng nước trời quên lãng.

Tháng ngày Madalêna nhiều tội, quyết chí theo Thầy.

Ướp xác Thầy, nói lên tâm tình yêu mến.

Đến thế kỷ này, lắm người chưa nhận Thầy chí thánh.

Con người cứ canh cánh kiếm ăn.

Siêng năng ban ngày chưa đủ, tranh thủ sáng đêm.

Quá ham của trần, lại thêm giết, mắng.

Làm sao thắng nổi, thần quỷ thế gian?

Chỉ có Giêsu, quỷ ma than phiền nuốt cay ngậm đắng.

Hãy theo Giêsu, đắng cay liền thay dịu ngọt hiền lương.

Tình thương dẫy tràn, ca khen tình Chúa.

Làm theo ý Chúa, ơn sủng gấp muôn triệu lần.

Thành tâm tự nguyện, hân hoan cùng Thầy tiến bước.

Thần Linh đi trước, chúng ta đồng hành.

Đừng có phân tranh, vui mừng trong chức vụ.

Giáo Hội hoàn vũ, kẻ chức thánh người lập gia đình.

Tất cả cùng một tình thương, Thiên Chúa mời gọi.

Hãy làm bổn phận sáng chói, như Đức Giêsu đã làm.

Lời Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là tấm gương thật tuyệt vời cho chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm tạ. Lời nói hành động của Chúa là ánh sao dẫn đường chỉ lối cho chúng con vào nhà Cha. Mẹ Maria cũng là tấm gương thật sáng bao phủ thế trần. Ý Mẹ xin vâng theo ý Cha, phát ra hồng ân cứu rỗi cho chúng con. Hình ảnh vuông tròn, đất trời chan hòa thánh thiêng vui mừng hân hoan, thiên thần đàn ca xướng hát.

Hạt giống từ bỏ của thánh Giuse, phát sinh gia đình thánh thiện gương mẫu cho các gia đình khắp dương gian. Đức Giêsu là khuôn vàng cẩm nang, cho những người tự hiến thân vì nước trời.

Nhờ lời cầu bàu của Thánh Linh, Mẹ Maria, Thiên thần và các thành hộ giúp chúng con. Amen.

Lm. Thaddeus Trần Chánh Thành