CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A

Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đức Giêsu trả lời: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.’’

Suy Niệm

 • Danh từ ‘’Thiên Chúa, Yavê’’, luôn kể về uy quyền hay phán quyết trong Cựu Ước, bước đầu tạo dựng đến Sứ Thần truyền tin. Chính là ý định của Thiên Chúa Cha.
 • Qua đoạn Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu tuyên bố công khai sự quan phòng kỳ diệu của Chúa Cha nơi Phêrô. Để Phêrô tuyên bố vị trí tuyệt hảo của Đức Giêsu mà Thánh Linh tạo dựng:’’Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.’’ Đây là sức sống trường tồn nơi lòng người, từ Alpha đến Omega, mà Chúa Cha thương mến ban tặng.
 • Suốt chặng đường Cựu Ước, Đức tin gương mẫu đã được thể hiện nơi lòng Abraham. Những việc làm của các Tiên tri và dân Người tuyển chọn. Sự trọn hảo nhưng không mà Chúa Cha đoái đến. Cũng là lệnh truyền tuyệt đối, như tấm vé hảo hạng mở lối vào nhà Cha.
 • ‘’Ai xin Cha, nhân danh Thầy, thì Người sẽ ban cho.’’Các con cũng đừng lo, vì tóc trên đầu các con Chúa Cha đã tính hết rồi.’’Ôi sự Quan phòng của Chúa Cha quá tuyệt vời. Đức Giêsu sống giữa lòng đời, để thể hiện ý Cha thật sáng lạng.
 • Đức tin được Chúa Cha ban tặng nhưng không, thì Đức Giêsu cũng hết lòng hiến dâng. Vâng! Đức tin đã khắc ghi vào lòng người, như mười giới răn trên bia đá vững chắc thế nào. Thì Đức Giêsu cũng đặt Phêrô vào Giáo Hội, nền tảng vững chắc như vậy.
 • Trong nghi thức trước khi nhận mão gậy của Giám Mục. Điều quan trọng ngài phải tuyên xưng đức tin và tuân phục quyền bính Giáo Hoàng trong Giáo Hội. Triệt để tránh xa dịp tội, để thi hành chức vụ rao giảng Tin mừng. Cử hành phụng vụ sốt sắng để làm gương và thực hành mục vụ cách khiêm cung.
 • Cũng cùng một thể thức ấy, trước khi nhận lấy bí Tích Rửa tội mọi người phải tự nguyện tuyên xưng Đức Tin. Nền tảng niềm tin được đâm chồi nẫy lộc, nhờ lộc phước Máu và Nước của Đức Giêsu trên thập tự. Như Cha Thầy, Đấng ngự trên trời tuyên phán nơi sông Jordan hay trên núi Tabor.
 • Niềm tin sẽ xoa dịu những lắng lo nơi lòng người. Biến hóa con người sống yên vui trong Giáo Hội lữ hành thánh thiêng. Để con người hân hoan vui vẻ liên kết với nhau, theo giới luật yêu thương của Đức Kitô.
 • Đức Kitô đã đến để mở cửa mồ cho thế nhân. Hỡi nhân trần hôm nay hãy nghĩ đến Người. Người là Đại Sứ chân thật của Thiên Chúa Cha và còn hơn thế nữa là Con Thiên Chúa. Hình ảnh toàn vẹn của Chúa Cha. Người là đường, sự thật và là sự sống ai tiếp nhận Ngài thì sẽ có sự sống đời đời.
 • Người đời thế kỷ hôm nay! Không thoát khỏi bàn tay của quỷ thần tinh khôn, nếu con người không tin vào Đức Kitô Con Thiên Chúa. Tin vào Người mà không làm theo Lời Ngài thì càng độc hại, tàn úa hơn. Đơn cử thánh Giacôbê tông đồ truyền dạy:’’Đức tin không việc làm là đức tin chết.’’
 • Một phút thoáng nghĩ! Vì ích kỷ ghen tương ganh tỵ con người giết chết lẫn nhau, nhưng không làm sao giết hết người có niềm tin vào Thiên Chúa. Như mười người của Abraham xưa.
 • Vì nhờ Đức Giêsu, mà ơn sủng của Chúa Cha ban xuống như sương mưa hằng ngày, trên Giáo Hội của Ngài nơi dương thế. Như để xác minh thị thực Lời của Đức Kitô, trước mặt Phêrô và các Tông đồ.
 • Thế nên hôm nay chúng ta không cảm thấy cô đơn bi quan, mà hãy vui mừng hăng hái lên. ‘’Đừng sợ’’ như lời Đức Giêsu dạy trên thuyền. Hãy sợ quyền Đấng giết hại cả hồn lẫn xác, mà còn phạt nữa.
 • Xin Thần Linh Chúa nung đúc chúng con, bằng lửa tình yêu của Người. Để người đời hồi tâm tĩnh ngộ, lộ trình ăn năn của chúng con đến tòa giải tội. Thần Linh Chúa sẽ đổi mới tâm linh, niềm tin càng ngày càng chiếu sáng. Để làm sáng danh Thiên Chúa Cha, đáp lại sự quan phòng của Người nơi Giáo Hội lữ hành và Giáo Hội thiên quốc mai sau.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, vì quá yêu thương chúng con mà Chúa phải mang xác phàm để dạy chúng con về Chúa Cha. Chúng con xin hết lòng đa tạ. Chúa đã mở cửa thiên đàng, dạy và dẫn chúng con về cùng Chúa Cha.

Cho chúng con biết sự quan phòng xót thương của Chúa Cha:

Là hang đá Belem đem bình an cho nhân thế.

Là quản đời tị nạn tính mạng bị đe dọa ghét ghen đến chết như tên tù tội.

Là cuộc đời nguyện cầu làm theo thánh ý Cha để sáng danh Người.

Là Tin Mừng cứu rỗi, quyền năng tha thứ, diệt trừ thử thách của quỷ ma.

Là Thánh Thể tuyệt vời trong đêm tiệc ly.

Là hy tế hoàn hảo đẹp lòng Cha trên thập giá.

Là sự sống lại mở lối vào chốn trường sinh.

Là tâm tình dâng Giáo Hội cho Mẹ Maria dưới chân thập tự.

Là sự quan tâm đề cử Thánh Linh củng cố niềm tin nối dài ơn Cứu rỗi.

Cùng với Mẹ Maria hát lên lời Magnficat để tán dương, chúc tụng ngợi khen cảm tạ Chúa Cha đời đời, thay lời tạ tội cho nhân trần hôm nay. Amen.

Lm. Thaddeus Trần Chánh Thành