CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A

Một bà quê ở Canaan, người dân ngoại đến kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài, con Vua Đavít, xin thương xót tôi. Con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Này bà, bà có lòng tin. Bà muốn sao thì được vậy”.

Suy Niệm

Đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn dạy chúng ta:

Tình yêu người mẹ thật tuyệt vời.

Thấy con rã rời vì bị quỷ ám.

Khổ tâm bất lực, không dám cầu cùng ai.

Tai mắt bà nghe thấy, quá nhiều về Đức Giêsu.

Kẻ mù được thấy, người què được đi, chết sống lại.

Tình thương con thúc đẩy bà, chạy đến Đức Giêsu.

Dù cho bà không phải thành viên của con Chúa.

Tàn úa khổ đau, phát sinh niềm tin vững chắc.

Tình thương thắc chặt khôn ngoan giải cứu.

Chính là ơn Cứu chuộc của Đức Kitô.

Tình yêu hy tế của Ngài, tô điểm thánh ý Chúa Cha.

Tình yêu vượt qua, thân phận hẩm hiu con người.

Đó là hình ảnh tuyệt vời, Chúa Cha trao tặng.

Tình yêu lẳng lặng, chìm ẩn trong bất cứ ai.

Dù Do thái hay Ai cập, Hy lạp Philixi-tinh.

Tình thương xuất hiện, diệu kỳ vượt biên giới.

Dễ dàng tiến tới niềm tin.

Niềm tin giúp người cứu nguy nạn khổ.

Nổi khổ con bà hôm nay được giải thoát.

Muốn chiếm đoạt đàng lành, thành tâm Tin Cậy Mến.

Con người đến với nhau, phải qua ngưỡng cửa niềm tin.

Đức tin của con đã cứu con, Đức Giêsu nói.

Bà cố len lỏi, để sờ được gấu áo Chúa.

Bệnh tật tàn úa, biến thành niềm vui khôn tả.

Đại ân xá, cho gia đình ông Giakêu được phước.

Không xứng đáng rước Thầy đến nhà, nhưng nhờ Thầy phán.

Ánh sáng niềm vui sẽ chiếu giải nhà tôi.

Đức Giêsu củng cố, khôi phục niềm tin cho con người.

Người đời hôm nay, đang đánh mất niềm tin.

Tình người đã trở thành tinh khôn ích kỷ.

Từ chỉ thị của Pharaon đến Hêrođê.

Tiếp tục giết nhau thê thảm, cho đến thời đại hôm nay.

Trẻ không tha, già này cũng không dung thứ.

Thiếu niên tự tử, cũng vì mất niềm tin nơi bạn.

Luân thường đạo lý, càng ngày càng vắng bóng.

Tâm hồn kitô hữu hôm nay quá nhiều chỗ trống.

Tư tế ngày nay, lắm người giống tư tế Samaritanô.

Kính lạy thánh Phaolô, Thầy của dân ngoại.

Xin dạy chúng con, niềm tin để phục vụ như Ngài.

Lời Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin hết lòng cảm tạ tôn vinh Chúa.

Xin hiệp cùng với tâm tình của hai người mù, để ca khen danh Chúa.

Cùng với tâm tình của Martha:‘’Thưa Thầy chúng con tin Thầy.’’

Hôm nay niềm tin chúng con bị lung lai, chìm như Phêrô vì nghi ngờ.

Vẫn vơ cứng lòng như Thomas:’’Phúc cho kẻ không thấy mà tin.’’

“Ôi! Chúng con thế hệ cứng tin và tà vạy! Vì lòng yếu tin, nên Đức Giêsu dạy:

’’Nếu các ngươi có lòng tin bằng hạt cải, thì núi đồi sẽ nghe theo các ngươi.’’

’’Kẻ tin vào Ngài thì sẽ không bị án xử.

Kẻ không tin thì đã bị án xử rồi, bởi vì không tin vào Danh Con Một Thiên Chúa. Ai tin Ta sẽ có sự sống đời đời. Niềm tin giúp chúng con luôn trông cậy và yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn.

Xin Thần Linh Chúa cho thế giới hôm nay, giống gia đình viên sĩ quan:

’’Con ông sống; nên ông đã tin làm một với tất cả gia đình ông.’’

Nhờ lời cầu bàu của Mẹ Maria, Thiên Thần các Thánh hộ giúp chúng con. Amen.

Lm.Thaddeus Trần Chánh Thành