CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Đức Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy.’’

Suy Niệm

  • Đức Giêsu phán:’’Tiên vàn hãy tìm Nước Thiên Chúa trước, còn mọi sự khác Người sẽ ban cho.’’ Ơn lo liệu là một trong bãy ơn của Thần Linh Chúa ban cho loài người. Nên con người lúc nào cũng lo toan. Con người dương gian là thế! Nhưng kế sách nào, phải lo làm sao để phân minh chính đáng. Đức Giêsu cũng phán:’’Sự gì của Chúa thì thuộc về Chúa, cái chi của Cesare thì trả cho Cesare.’’
  • Đường thiên lý dẫn con người về trời, Đức Giêsu đã mở sẵn. Vì quá yêu thương, mà Ngài chẳng quản ngại mở toan. Kho tàng hay ngọc vàng trần gian con người còn trân trọng, nhưng Nước Trời càng quý hơn bội phần. Nước Trời là ‘’Chân, Thiện, Mỹ’’ hình ảnh Thiên Chúa đã đặt trong con người. Con người là tro phân bụi. Linh hồn sáng láng ngậm ngùi trong thân xác. Hiểu được hồn thiêng xác thánh, như sự Phục Sinh của Đức Kitô. Thì ngọc ngà thần linh kết tinh ruộng xác, tô điểm phát sinh niềm vui vinh quang khôn tả.
  • Nhưng khổ nổi! Gian tà bao phủ khắp cả dương gian, tâm can con người mê hồn theo đuổi. Cặm cụi ngày đêm lo cho cái bụng, thích dài lời áo thụng như bọn giả hình Pharisiêu. Kiêu hảnh kinh hoàng, hợp cùng Satan để phỉ báng Đức Giêsu, bỏ tù đánh đập lập mưu giết Chúa.
  • Xin Thần Linh Chúa thánh hóa và tẩy xóa tất cả bợn nhơ, các tính xấu của lòng người. Để viên ngọc ‘’Chân Thiện Mỹ’’ này được sáng lên.

Viên Ngọc quý này là:

Sự thánh thiện.

Đức yêu thương.

Từ tâm bác ái.

Quản đại thứ tha.

Bỏ ma thờ Chúa.

Bỏ của thế gian.

Bỏ gian chọn hảo.

Bỏ kiêu ngạo, chọn khiêm nhường.

Bỏ ghen tương ganh tị, chọn cảm thông.

Bỏ bất công, chọn điều liêm chính.

Bỏ phỉnh gạt, chọn đức công bằng.

Bỏ phân tranh, chọn đức hài hòa.

Bỏ kêu ca, chấp nhận điều Chúa ban.

Bỏ phàn nàn, tiếp thu vui vẻ.

Bỏ chia rẻ, tạo khí hòa đồng.

Bỏ ngông cuồng cố chấp, tự nguyện lắng nghe.

Bỏ giận dữ thè le, chọn hiền lành.

Bỏ gian manh ích kỷ, chọn hy sinh.

Bỏ vô tư lặng thinh, sẵn lòng giúp kẻ khó.

Bỏ ham mê giàu có, chọn đức thanh bần.

Bỏ hoàn toàn trần gian, chọn lấy Nước Chúa.

Lời Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin hết lòng cảm tạ tôn vinh. Chính Chúa là viên ngọc sáng ngời quý giá. Chính Chúa là viên đá quý mà thợ xây loại bỏ, đã nên đá gốc tường. Loài người quá xem thường, nên Chúa bảo;’’Không nên ném ngọc cho lợn.’’

Lại còn lớn lao hơn! Ta sẽ xây Giáo Hội Ta trên viên đá Phêrô, dù có xuống mồ quỷ địa ngục cũng không phá nổi. Viên ngọc đẹp tuyệt đối trong Giáo Hội, quá sáng ngời! Nhìn vào chúng con thấy được hình ảnh Chúa Trời, đời đời yêu thương hằng sống khoan dung quản đại.

Giờ đây lạy Chúa, chúng con không ngần ngại xin bỏ hết tất cả, cả thế gian, tính hư nết xấu, để chấp nhận tin cậy mến Chúa. Qua Giáo Hội trong Bí tích thanh tẩy, trước thuộc về Chúa, sau được nhập vào Giáo Hội Chúa nơi dương gian.

Hằng ngày hưởng dẫy tràn ơn phúc qua Bí tích Thánh Thể, được rước Chúa Giêsu như tậu được ngọc quý. Ngọc quý này giúp chúng con làm kho tàng đảm bảo cho cuộc hành trình về Giáo Hội thiên cung. Thánh Phaolô cũng dạy.’’Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, chính Chúa Kitô sống trong tôi.’’

Chính Mẹ Maria cũng là viên ngọc quý tuyệt vời. Kính xin nhờ lời cầu bàu của Mẹ, Thần Linh Chúa hộ giúp chúng con. Amen.

Lm.Thaddeus Trần Chánh Thành