CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn.’’

Suy Niệm

Hôm nay nhờ Thánh Linh của Chúa chỉ dạy. Ngài mạc khải cho chúng ta hiểu Lời của Đức Giêsu. Những kẻ bé mọn đây chính là:

’’Những người hết lòng Tin Cậy Mến Chúa.’’

Số phận Adam Eva tàn úa, nhưng lòng Chúa vẫn quan phòng đoái đến.

Gia đình nhỏ bé Noe yêu mến Chúa, nên được làm gia tổ sau cái khổ kinh hoàn sửa phạt.

Càng kinh ngạt hơn, một mình Abraham làm ông tổ của mọi kẻ kính tin.

Chúa chọn dân riêng đầy niềm tin vào Chúa, dân tộc Do Thái giữa loài người thế gian.

Môi sen nhỏ bé, can đảm hy sinh lãnh tựu toàn dân thoát ách lưu đài.

David bé nhỏ tài tình, giết chết thân hình to béo cường tráng Goliat, dân Phili-si-tinh bi đát phải chạy thoát thân.

Bao nhiêu tai ương nhân trần hồn xác, nhờ vào miệng Tiên Tri giải cứu.

Không văn chương không tửu rượu thịt thà gấm vóc, nhưng là lộc phúc cho kẻ ăn năn.

Tôi, Gioan Tiền Hô phải tự nhỏ đi, để Đức Kitô tăng dần sự sáng.

Tôi tớ hèn mọn, Mẹ Maria nhận không xứng đáng trước thánh nhan Ngài.

Trẻ Hài Nhi bé bỏng, trước lộng quyền thống trị của Hêrôđê.

Dacaria, xin cho con về nhà Chúa, vì được bồng bế Đấng Cứu Tinh.

Trẻ Giêsu quá thông minh, trước các Thượng Tế trưởng lão đền quan.

Lời giảng thật khôn ngoan, phải chăng gia đình Giêsu Belem hèn mọn.

Chọn sự thấp hèn, nhận phép rửa nơi sông Jordan để làm gương.

Vì quá yêu thương, một tấm bánh cứu đói cho năm ngàn người.

Gọi người thất học, tuyệt đối để làm đệ tử môn sinh.

Hạt muối hạt cải, tự mình giúp các sinh linh niềm vui, cứu nhân độ thế.

Trẻ nhỏ đơn sơ thánh thiện, là phương thế vào chốn trường sinh.

Niềm tin sĩ quan thật tuyệt vời, nên đời bé gái được cãi tử hoàn sinh.

Giêsu thương tình bà góa Naim, con bà được ơn cứu sống.

Thế gian sẽ trống rổng, nhưng một chấm một phải Lời Ta vẫn tồn sinh mãi mãi.

Satan kinh hải thoát thân, trước Lời Ngài phán quyết.

Con lạc đà chui qua lỗ kim, còn dễ hơn người giàu có vào nước trời.

Đồng bạc cuối đời của bà góa, còn lớn hơn một tá tiền của bọn Pharisiêu.

Tình yêu Chúa luôn dạy, phải sống con tim khiêm nhường.

Đường vào nhà Chúa là một con đường chật hẹp.

Tình yêu đẹp nhất, là tình hy sinh không hổ thẹn.

Tình yêu trọn vẹn, là một giọt nước lả được hòa tan trong ly rượu.

Giọt nước tí máu cuối cùng tích tựu từ trái tim, im lìm thoát ra thành Chiên hiến tế.

Cuộc đời tại thế của Đức Kitô, là hình ảnh khiêm nhường cho thế nhân.

Là nguyên nhân tuyệt hảo, chống lại chước ma thoái quỷ kiêu căng.

Lời Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin hết lòng yêu mến và cảm tạ. Vì Chúa đã mạc khải cho chúng con ý định của Thiên Chúa Cha. Ngài muốn tất cả chúng con phải sống khiêm nhường. Nhưng con người trần gian thường hay sống theo ý riêng. Nên triền miên bị chìm đắm trong sự điều khiển của Satan. Yêu chuộng thế gian hơn thiên quốc. Tất cả thích quyền cao chức trọng. Tiền của danh vọng là tiên khởi. Bỡi thế còn tự hào cho mình thông minh khôn ngoan xuất chúng. Họ cho rằng túng thiếu ngu dốc nghèo khó, là con bọ trần gian.

Nhưng ngược lại, Chúa dùng gian nan để rèn luyện nhân đức.

Thức tĩnh lòng người bằng nhân đức khiêm cung.

Tùng phục vui vẻ kính tin Thiên Chúa, là nguyên nhân tràn đầy hồng phúc.

Thế gian trần tục, cách nào rồi cũng sẽ qua đi.

Kính xin nhờ Thần Linh Chúa soi dẫn, chúng con biết nghe và thực thi Lời Chúa truyền dạy. Không ngần ngại bước theo chân Mẹ Maria, nhờ Mẹ và các Thánh cầu bàu.

Nhờ ơn Chúa giúp, ngày nào chúng con cũng cố gắng tập luyện sống khiêm nhường trong tư tưởng. Đơn sơ trong mọi lời nói, chân thành thánh thiện liêm chính khi hành động. Amen.

Lm.Thaddeus Trần Chánh Thành