CHÚA NHẬT XIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

“Người nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. ’’

Suy Niệm

Từ trái tim yêu thương của Đức Giêsu, tỏa ra niềm an ủi rất chân tình cho các môn sinh. Vì tình con người đã phụ bạc với Đấng sáng tạo ngay từ ban đầu. Giờ đây chính Ngài là một nhịp cầu, để thông trao ý Cha, nối kết tình người đúng nghĩa.

Đức Giêsu chấp nhận thân phận con người, để đưa địa vị con người về với Cha.

Tiếp nhận thân phận con người một cách vô vị lợi, để cải hóa đổi mới nhân cách con người tốt hơn.

Tiếp nhận thân phận con người cách tự nguyện vui vẻ, để giao hòa mật thiết người với người.

Tiếp nhận thân phận cách khiêm nhu, để làm gương cho loài thụ tạo.

Tiếp nhận thân phận cách quảng đại, để con người không ngần ngại tha thứ cho nhau.

Tiếp nhận thân phận cách nghèo khó, để con người không nhỏ to đấu tranh giai cấp.

Tiếp nhận thân phận hiền từ, để giúp con người trừ gian kiêu hãnh.

Tiếp nhận thân phận lòng nhân bác ái, để chữa lành khổ ải bệnh tật thể xác tâm linh.

Tiếp nhận thân phận từ tâm, để sáng soi lòng người chân thiện mỹ.

Tiếp nhận thân phận người công chính, để con người không tính toán gian tham.

Tiếp nhận thân phận người liêm chính, để con người học biết đức tính thánh thiêng.

Tiếp nhận thân phận người trung tín, để giúp con người thành tín kính tin.

Tiếp nhận thân phận con người lành thánh, để giúp con người tránh khỏi quỷ ma.

Tiếp nhận thân phận con người hiếu thảo, để giúp con người dễ bảo xin vâng.

Tiếp nhận thân phận con người hiểu biết, để giúp con người chia sẻ cảm thông.

Tiếp nhận thân phận con người nhẫn nại, để giúp con người chấp nhận hy sinh.

Tiếp nhận thân phận con người thánh đức, để làm gương con người đạo đức noi theo.

Tiếp nhận thân phận con người tĩnh lặng, để giúp con người tặng phẩm cầu xin.

Tiếp nhận thân phận con người khôn ngoan, để con người luôn bình an tránh gian diệt ác.

Tiếp nhận thân phận con người đúng nghĩa, để từ mọi phía con người tôn trọng lẫn nhau.

Tiếp nhận thân phận hy sinh, để tình người càng thêm gắn bó với nhau, với Chúa.

Lời Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin hết lòng cảm tạ tôn vinh Chúa. Sự hiện diện của Chúa nơi trần gian là hình ảnh của Chúa Cha giữa chúng con. Không những của Thiên Chúa Cha mà phải hiểu là cả hình ảnh Ba Ngôi Thiên Chúa đang ở với chúng con cách hữu hình.

Hình ảnh của Đức Giêsu cho chúng con thấy tất cả bản tính huyền nhiệm tốt lành thánh thiêng của Thiên Chúa. Là tấm gương sáng ngời chúng con phải noi theo giữ lấy. Tai đã nghe, mắt thấy và hành động. Lòng người đã được thánh hóa qua phép rửa tội. Con người đã trở nên thánh thiện hiền lành. Mọi người đang hít thở bầu khí trong lành ân sủng của Chúa. Nên lời nói và hành động càng thêm thân thiện hài hòa vui tươi đạo đức.

Xin Thần Linh Chúa giúp chúng con dứt bỏ đi những tính xấu xa của con người. Căn nguyên tội ác thuộc chước quỷ Satan. Để chúng con noi gương Đức Giêsu mà đối xử với nhau, như Chúa đã chỉ dạy phương cách mà Ngài đã tiếp xúc với chúng con.

Kính xin nhờ Mẹ Maria,Thiên Thần và các Thánh hộ giúp chúng con.Amen.

Lm.Thaddues Trần Chánh Thành.