CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM A

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục.’’

Suy Niệm

Thật huyền nhiệm! Thiên Chúa thánh thiện quyền uy tuyệt mỹ! Đức Giêsu xuống trần chỉ dạy cho thế nhân:’’ Đừng sợ kẻ chỉ giết thân xác, mà không tác động gì đến linh hồn.’’Thánh Thần Chúa soi sáng tâm hồn chúng ta:

’’Kẻ giết chết thân xác đây, chính là loài thụ tạo đấu đá giết nhau.’’

Cả sào huyệt tối tăm, nơi Satan đế vương hành xử, nếu không có sứ lệnh truyền ban. Và sách khôn ngoan dạy rằng:’’Đời người sẽ qua đi như vết chân mây, và tan biến như đám mây sương mù.’’Bao nhiêu ngàn năm thân xác là tù giam, vì quá tham lam hành tội.

Linh hồn càng già cỗi, vì sống trong thân xác bợn nhơ bất tín kính tin.

Câu chuyện Cain và Abel, thật tỏ tường thất đức.

Đạo đức nhân bản, tan dần lần lần sinh lòng tham lam ích kỷ.

Thế kỷ đầu Chúa chọn dân Israel, làm gương mẫu khôn khen chúc tụng.

Câu chuyện truyền tụng, người con út của nhà Macabê:’’Còn nhà vua, là kẻ đã bày ra đủ thứ để bách hại dân Do-thái, nhà vua sẽ không thoát khỏi tay Thiên Chúa đâu”.

Câu chuyện của Gioan Tiền Hô: “Nhà vua không được phép cướp và cưới vợ của em ruột mình”.

Gioan sẵn sàng vui vẻ nhìn mặt bà Hêrodia và vua Hêrôđê không cần đôi chân hay thân xác.

Câu chuyện tử đạo của các tông đồ:’’Các con sẽ bị đưa đến nhà cầm quyền và vua chúa. Họ sẽ hành hạ và giết hại các con vì danh Thầy.’’

Thế giới ngày nay:

’’Hình thức con người giết hại lẫn nhau càng ngày càng gia tăng. Căn nguyên cũng vì do tâm trí ích kỷ tham lam.

Từ bắc chí nam, từ đông sang tây trên quả địa cầu.

Ích kỷ tràn đầy, con người chỉ nghĩ đến thân mình.

Cả tình thân cốt nhục, nhiều lúc biến thành tham lam ghen ghét.

Lại tựa vào niềm tin, giết hại còn hơn sét đánh.

Giết hại người khác bằng cách đánh nát thân mình, tự cho là thánh.

Đúng là lý tưởng Satan, làm sao tránh khỏi.

Tự trong cốt lõi ghen tương.

Tình thương biến sắc hận thù.

Người giàu lợi dụng kẻ nghèo, bốc lột tích trữ thu lợi bất công.

Lương tâm công đức, im lìm yên giấc như quá liều thuốc ngủ.

Gia đình xã hội tan biến, đủ mọi thứ lợi danh.

Tôn giáo huấn dụ rành rành, không cần màng đến.

Xì ke ma túy, cũng không còn nghĩ đến thân mình.

Xác có thành tinh, cũng chả thèm nghĩ.

Chỉ biết làm sao, lợi cả thế gian là cõi phúc.

Hỡi người trần gian, hạnh phúc không phải phú túc xác phàm.

Tiên vàn hãy tìm Nước Chúa trước, mọi thứ khác rồi sẽ đến sau.

Nhưng con người càng thanh cao, càng bị khó xử.

Suy nghĩ thật kỹ, cuộc đời lịch sử Đức Giêsu.

Kẻ thù hăm he lấy mạng ngay phút làm người.

Lời Người rao giảng, càng bị khinh chê phỉ báng.

Cuối đời bị lấy mạng, như kẻ tội nhân.

Thụ tạo nhân trần, luôn đối xử với nhau như thế.

Nhưng Thầy không để các con mồ côi.

Thầy sẽ xin Cha ban Thánh Thần xuống thôi thúc, gìn giữ các con.

Để Thầy ở đâu thì các con cũng sẽ ở đó với Thầy.

Các con hãy vững tin tiến bước theo Thầy.

Lời Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, lòng yêu mến càng thôi thúc chúng con tin cậy vào Chúa. Vì cuộc đời dương thế của Chúa, là bài học điển hình cụ thể cho chúng con. Thật, đầy tớ không hơn chủ, vì mang kiếp thụ tạo.

Loài thụ tạo bất toàn, Thiên thần Satan thành quỷ dữ.

Lòng luôn tích trữ gian ác, cám dỗ phân phát cho con người.

Để con người luôn giết hại lẫn nhau.

Nhưng tình thương Giêsu từ trời cao, xuống giải thoát chúng con.

Cuộc khổ nạn, chết và phục sinh của Ngài là kim chỉ nam cho cuộc sống dương thế của chúng con. Là sức mạnh thần thiêng để chúng con bước tới.

Bao nhiêu vị anh hùng tiên khởi, hy sinh mạng mình để chứng minh Niềm Tin vào Đức Kitô.

Chúng con kính xin Thần Linh, Mẹ Maria, Thiên thần và các Thánh hộ giúp chúng con luôn vững tin. Amen.

Lm. Thaddeus Trần Chánh Thành