CHÚA NHẬT CHÚA KITÔ VUA NĂM A

Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta’’. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”.

Suy Niệm

  • Từ khi tạo dựng Adam Eva, tình Chúa lẫn tình người hòa huyện muôn vàn hạnh phúc. Thình lình cơn ghen trút xuống, cuốn đi tất cả. Bao sự dã dối nổi lên, Cain giết em. Cả nhóm dèm pha em Giuse, bán sang Ai Cập. Người em bé nhỏ lập được chiến công, cứu cả dòng họ qua cơn đói khát. David bé nhỏ hạ xác Goliat, khổng lồ Phi li xi tinh. Ngay tại sân đình, trẻ Daniel xử già gian dâm xảo trá.
  • Thần trí khôn ngoan phá đổ, gian dối bạo quyền. Thánh truyền đã dạy, ban đầu Thập giới. Trẻ Samuel mới lớn, đã hiến dâng cuộc sống thế trần. Vâng theo ý Chúa, này con đây xin hãy phán. Sự khôn ngoan phán bảo:’’Hãy kính mến Thiên Chúa, và thương yêu anh em.’’
  • Hôm nay phúc âm nói người em bé nhỏ, hãy tỏ lòng bác ái thật tâm. Âm thầm khiêm cung sẵn sàng vì Chúa. Của cải thế gian Thiên Chúa trao ban, là hành trang tích trữ hạnh phúc. Từng phút trong cuộc sống, là hành động bác ái yêu thương. Giúp người đồng hương, cùng Cha một Chúa.
  • Nhưng thế gian lắm của, che mắt con người. Thích đời giàu có, mặc kẻ khó khăn. Khăng khăng ích kỷ, bất cần thánh danh. Đập phá tan tành, giết người cướp của. Miễn sao nhiều của, thỏa chí trần gian. Tâm can làm càng, bất cần luật Chúa. Không tin Thiên Chúa, chỉ biết thân mình. Tình người bỏ ngỏ, mặc kệ chúng bây.
  • Tình Chúa thiêng thay, say Con xuống thế. Cùng mang xác thể giống như con người. Từ trời phán bảo, Thái tử bình an. Ngôi sao dẫn đàn, Ba vua thờ lạy. Mục đồng hết thảy, kính bái Hài Nhi. Vua Hêrôđê tức thì ngạc nhiên bất an. Hài nhi tại làng Belem, là Vua dân Do Thái. Hêrôđê không ngại, hạ lệnh giết các trẻ nhi. Tánh khí thị phi, sợ mình mất chức. Bất kể đức hạnh, theo kế Satan.
  • Giuse Maria phải mang em bé Giêsu, ẩn danh tỵ nạn. Bình an thản nhiên, giữa lòng người thế. Vua quan trần thế rồi cũng qua đi. Vua Hêrôđê sinh thì, vua Giêsu tiếp tục. Phục vụ Maria Giuse, chu toàn thánh đức. Thức tỉnh lòng người, cuộc đời giảng rao. Bao kẻ mục kiến, quyền phép vô song. Simeon ngóng trông, giờ đây mãn nguyện.
  • Mỗi ngày tăng triển tiếng tăm lẫy lừng. Kẻ mừng người ghét, vì quá cao siêu. Tiêu diệt quỷ ma, thương tha tội lỗi. Dẫn đường chỉ lối, như vị chủ chăn. Con người phải ăn năn, thành đoàn chiên Chúa. Chiên ngoan bỏ của trần gian, theo tiếng gọi Giêsu. Thu nhặt lá cành, tung hô vạn tuế Con Vua David.
  • Rõ ràng ấn tích, trước mặt Philatô. Tự ý quan biết về tôi, hay nghe dân nói tôi là vua dân Do Thái. Tôi không ngần ngại xướng danh, Ta là Vua dân Do Thái đây. Ta đến trần thế này, để đem bình an và sự thật. Ai muốn có bình an và sự thật thì hãy theo Ta. Sự thật của Ta là chân lý yêu thương. Nhưng lòng trí thế gian dại quá khôn lường. Vị Vua phi thường, lại cho là kẻ ngu dốc. Ruốt cuộc cùng chết với bọn gian ác.
  • Tưởng rằng con người quyền uy thành đạt. Khi đánh phạt Đức Giêsu, ru hồn dân chúng. Nào ngờ quyền uy lụng bại, khi Đức Giêsu sống lại. Trường sinh mãi mãi, về ngự bên hữu Chúa Cha. Thành Đấng quan tra, kẻ lành người dữ. Cả người lữ thứ, giây phút cánh chung. Cùng chung số phận, như người đã chết. Hết thãy chúng sinh, trình diện thánh Quan. Thánh Vua Bình An, muôn đời hạnh phúc. Ai còn bám phàm tục, sống kiếp hỏa ngục ngàn thu.

Lời Nguyện

Kính lạy Chúa Giêsu, chúng con xin hết lòng tôn vinh kính bái. Thái Tử Bình An, Thánh Vua hạnh phúc. Ngài đến phục vụ chúng con, đem chúng con về đàn chiên Chúa. Chăm sóc gìn giữ chúng con. Ban phép rửa tội để chúng con thành vương đế tí hon của Chúa. Vương đế sự thật tự cõi lòng. Quan phòng trách nhiệm vương đế, trong từng nhiệm vụ. Để phục vụ Thiên Chúa và anh em hết tình. Như Vua Giêsu hết tình cho đàn chiên.

Hôm nay chúng con đã được trở thành con chiên của Chúa. Chúng con sẽ quyết tâm theo Chúa. Bỏ của trần gian. Bỏ tính gian tham, quyết làm việc thiện. Cầu nguyện bác ái hy sinh, hết tình với anh chị em.

Xin Thánh Thần Chúa thêm sức và Mẹ Maria nâng đỡ hộ giúp cho chúng con. Amen.

Lm.Thaddeus Trần Chánh Thành